Verslaggeving door accountant !

Welke verslagen, wanneer en hoe correct opmaken … ? 
Bij elk dossier wordt u geconfronteerd met de nieuwe of aangepaste verplichtingen van het nieuw vennootschapsrecht
Van het jaarverslag tot de ontbinding moet u de verslaggeving correct toepassen. Dit seminiarie geeft u de praktische toepassingsgebieden en voorwaarden van die verslaggeving.
 
Financieel plan, uitkeringstest, vereffening, fusie, splitsing, WCO, ….
Het nieuw vennootschapsrecht heeft een grote impact op de verslaggeving door een accountant. Op basis van concrete voorbeelden en modellen, juridisch onderbouwd, krijgt u een praktisch, direct toepasbaar overzicht van de nieuwe verslaggeving.
 
Voorbeelden en modellen, juridisch onderbouwd.
- Correcte verwerking van oprichting vennootschap en opmaak nieuw financieel plan.
 - Hoe en wanneer jaarverslag opmaken: wanneer verplicht en wanneer aangeraden ? 
 - Verhoging van de inbreng door middel van inbreng in geld, inbreng in natura. Wat bij vermindering van de inbreng? Hoe uitvoeren ?
 - Inkoop van eigen aandelen
 - Bijzondere algemene vergadering met goedkeuring van tussentijds dividend
 - Uitkering van dividenden, tantièmes, eerdere inbrengen: “balanstest” en “liquiditeitstest”.
 - De alarmbelprocedure: wanneer toepassen? Hoe praktisch toepassen?
 - Verslaggeving in het kader van de WCO-wetgeving.
- Verslaggeving inzake tegenstrijdig belang: voorwaarden en praktische toepassingen
 - Discussies binnen het bestuursorgaan: hoe latere claims vermijden?
 - Uitkoopregeling tussen vennoten
 - Verslaggeving bij ontbinding en vereffening: voorstel tot ontbinding, tussentijdse staten, plan van verdeling, ontbinding in één akte, sluiting van vereffening, enz.
 - Gewone algemene vergadering van de aandeelhouders (jaarvergadering): notulen A.V.
 - Buitengewone algemene vergadering met statutenwijziging en wijziging van het voorwerp

U beslist zelf wanneer u het seminarie volgt. 
   De inschrijving op een digitaal seminarie omvat zowel
   het live volgen als het uitgesteld kijken tot 1 maand
   na de uitzending

   Beiden met mogelijkheid attest permanente vorming.

Live online
24/04/2024
12:00 - 15:00
€ 183,00 / deelnemer
Inschrijven →

Spreker

Patrick Huybrechts
Patrick Huybrechts