Info

Eleas Seminars is dé referentie voor opleidingen/seminaries over fiscaliteit, accountancy, BTW, vennootschapsrecht, successieplanning. Met een ruim aanbod kwalitatieve seminaries en opleidingen voor accountants en belastingadviseurs.

Eleas Seminars, het voordeel van kwaliteit, werkt met de beste docenten, vakspecialisten.

Attesten

Permanente vorming ITAA

Permanente vorming ITAA

De opleidingen van Eleas.be zijn erkend door het ITAA, Institute for Tax Advisors and Accountants, in het kader van de permanente vorming.

Attesten ITAA worden uitgereikt op basis van het volledig volgen van het seminarie of opleiding, het beantwoorden van alle aandachtscontroles en het invullen van de testing. Door het volgen van onze seminaries/opleidingen aanvaardt de klant dat de logfiles van Eleas bv het enige criterium zijn voor het uitreiken van attesten permanente vorming.

Eleas voegt de behaalde attesten toe op het het ITAA platform. Uw attesten zijn ook in PDF-vorm beschikvorm in uw dashboard.

Subsidies

Subsidies

Liberform

De opleidingspremie is een financiële tegemoetkoming voor de werkgever of onderneming die de opleiding van een werknemer en/of werkgever betaalt.  

Om in aanmerking te komen moet de opleiding aansluiten bij de functie die de werknemer/werkgever uitoefent. Deze opleidingen worden formeel georganiseerd en gegeven door externe docenten. Dat neemt niet weg dat ze ook in de onderneming of op kantoor kunnen plaatsvinden. Een opleiding moet minstens 1 uur per sessie duren. 

Bijscholingen in een opleidingscentrum met kwaliteitslabel of erkende opleidingen in het kader van permanente vorming (dus erkend door de instituten en ordes) komen wel in aanmerking voor de opleidingspremie.  U krijgt voor elk gevolgd uur opleiding een vergoeding van 10 euro/uur, met een maximumbedrag van 60 euro per dag, en dat voor elke deelnemer. Per onderneming wordt een minimum van 1750 euro premies voorzien, met als maximum de jaarlijkse bijdrage van de werkgever of de onderneming aan PC 336.  


KMO-portefeuille

Eleas is een erkend opleidingsverstrekker bij de ‘KMO-portefeuille’ van de Vlaamse Overheid. De opleidingen van Eleas komen hierdoor in aanmerking voor een subsidie van 30% (kleine ondernemingen) of van 20% (middelgrote ondernemingen).

Subsidie aanvragen gebeuren via de website van KMO-portefeuille.

Het erkenningsnummer van Eleas is DV.O245164

In house opleidingen.

In house opleidingen.

Sommige opleidingen/seminars kunnen ook specifiek voor uw kantoor georganiseerd worden. Dit kan zowel bij u op kantoor als via streaming. Wij bekijken samen hoe wij best kunnen uw noden kunnen beantwoorden.