Hoe overdracht handelszaak naar vennootschap optimaliseren ?!

Concrete aandachtspunten uit de praktijk.
De inbreng van een bestaande activiteit in een vennootschap is complexer en delicater dan vaak gedacht, met de nodige problemen achteraf
Dit Eleas atelier geeft u een handleiding voor de belangrijke acties die u moet kennen en toepassen om een inbreng succesvol af te ronden.

Hoe inbreng succesvol uitvoeren, wat u moet kennen en toepassen !
- Wat kan en wat moet het voorwerp uitmaken van een overdracht van de handelszaak ?
-  Is er een verschil tussen een eenvoudige verkoop of een inbreng in kapitaal?  Zijn er fiscale gevolgen?
- Tegen welke waarde moeten/kunnen activa en passiva ingebracht worden?
- Is een retroactieve oprichting/inbreng mogelijk?
- De praktijk voor een vergoeding die bestaat uit een percentage op de omzet van de volgende jaren?
- Is het mogelijk om het klantenbestand te verhuren in plaats van in te brengen ?
- Welke fiscale principes gelden ingeval van gerealiseerde meerwaarden in de personenbelasting ?
- Kan de overdracht altijd genieten van het vrijstellingsregime van BTW in toepassing van art 11 W.BTW ?
- De overdracht omvat ook een onroerend goed.  Wat is het stelsel van de registratierechten ?
- Gelden de principes van het belangenconflict ?

   U beslist zelf wanneer u het seminarie volgt. 
 
  De inschrijving op een digitaal seminarie omvat zowel
   het live volgen als het uitgesteld kijken tot 1 maand
   na de uitzending. 
 
   Beiden met mogelijkheid attest permanente vorming.
Live online
23/05/2024
11:00 - 14:00
€ 183,00 / deelnemer
Inschrijven →

Spreker

Patrick Huybrechts
Patrick Huybrechts